Tarieven – Medisch centrum de Steenpoort – Genemuiden – Genemuiden
Pr. Julianastraat 25 8281 CK Genemuiden Tel:038 - 385 12 00
Header afbeelding

Tarieven

De meeste verrichtingen van onze huisartsenpraktijk hoeft u niet zelf te betalen. Wij declareren rechtstreeks bij uw verzekeraar. De huisartsenzorg valt buiten het wettelijk verplicht eigen risico. Uw eigen risico wordt dan ook niet aangesproken als u ons bezoekt. Wel dient u er rekening mee te houden dat evt.
vervolgonderzoeken in het ziekenhuis wel onder de eigen risico regeling vallen.

Een aantal verrichtingen vallen buiten het basispakket van de zorgverzekering.
Het kan zijn dat u daarvoor aanvullend bent verzekerd. Raadpleeg daartoe uw eigen polis of verzekeraar. Ook keuringen, waaronder de rijbewijskeuring, vallen buiten de verzekering.

Tarieven nevenverrichtingen 2017

Rijbewijskeuring € 38,60
Vaccinatie hepatitis B € 27,13
Sterilisatie man € 445,50

Gemoedsbezwaarden

Mocht u om godsdienstige redenen niet verzekerd zijn, dan is dat wellicht al bij ons bekend. U staat dan geregistreerd als “gemoedsbezwaarde”.
Wij brengen u geen inschrijftarieven in rekening, maar hanteren de hieronder genoemde tarieven.

Tarieven gemoedsbezwaarden met ingang van 1 januari 2017

Consult € 30,05
Dubbel consult (>20 minuten) € 60,09
Visite € 45,07
Dubbele visite (>20 minuten) € 75,11
Telefonisch consult € 15,02
Laboratoriumkosten Kostprijs