Elektronisch uitwisselen van medische gegevens – Medisch centrum de Steenpoort – Genemuiden – Genemuiden
Pr. Julianastraat 25 8281 CK Genemuiden Tel:038 - 385 12 00
Header afbeelding

Terug naar overzicht

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens

In de huisartsenpraktijk wordt van u een elektronisch dossier bijgehouden. Hierin staan al uw belangrijke medische gegevens, zoals uw voorgeschiedenis, medicijngebruik, allergieën en klachten waarvoor u de huisarts om raad gevraagd heeft.
Tot eind vorig jaar konden, indien nodig, belangrijke gegevens uit uw dossier worden ingezien door andere zorgverleners, bijvoorbeeld de dienstapotheek of huisartsen van de huisartsenpost.
Vanaf 1 januari 2013 is dit veranderd.
Medische gegevens mogen alleen worden uitgewisseld als u vooraf toestemming hebt gegeven via uw huisarts.
Wij achten het voor de continuiteit van uw behandeling van groot belang, dat u deze toestemming geeft.
Leest u alle informatie in de folder toestemming dossierinzage.
Tevens kunt u hier een formulier downloaden, waarop u kunt aangeven of u ons wel of geen toestemming wilt geven om gegevens met andere zorgverleners te delen. Dit formulier kunt u bij de assistente inleveren. U mag uw toestemming ook mondeling doorgeven aan de assistente of huisarts.
U kunt uw beslissing in de toekomst altijd veranderen.
Hoe is de privacy geregeld?
Patiëntengegevens zijn natuurlijk vertrouwelijk. Het proces van via de computer opvragen, verzenden en bewaren van medische gegevens wordt beveiligd, zodat gegevens niet bij onbevoegden terechtkomen of zoekraken. Alleen personen die actief betrokken zijn bij uw behandeling mogen, alleen met medische noodzaak, uw dossier raadplegen. Uw huisarts krijgt er bericht van, als uw dossier is geraadpleegd.

Publicatiedatum: 21-07-2021