Uw medisch dossier – Medisch centrum de Steenpoort – Genemuiden – Genemuiden
Pr. Julianastraat 25 8281 CK Genemuiden Tel:038 - 385 12 00
Header afbeelding

Uw medisch dossier

1. Inzage in uw dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.
Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de KNMG: KNMG Inzage medisch dossier

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.

Bijvoorbeeld:

  • het advies van de huisarts
  • de uitslagen van onderzoek
  • de lijst met uw medicijnen

U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? U kunt inloggen op Mijn Gezondheid.net (klik hier). Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact met ons op via 038-385 1200 of maak gebruik van de blauwe knop op het Contactformulier.

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien).
Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek, waarin overwegingen worden toegelicht, meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

2. Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de assistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NCPF. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

Kosten

Volgens de AVG moet een hulpverlener een afschrift kosteloos verstrekken. Op deze hoofdregel bestaan twee uitzonderingen. Er mag wel een ‘redelijke vergoeding’ worden gevraagd als:

1) de patiënt om een extra kopie of afschrift verzoekt of regelmatig om een afschrift verzoekt of

2) als het verzoek buitensporig is, bijvoorbeeld als een patiënt heel veel of heel vaak verzoeken indient (in dat geval mag u het verzoek ook weigeren).

Alleen in een van deze gevallen mag een redelijke vergoeding voor het afschrift worden gevraagd.

Legitimatie

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over inzage in uw dossier kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

3. Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis.
Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG: Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

Meer informatie?

Meer informatie kunt u vinden: